ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου της Σχολής ότι τα κάτωθι μαθήματα  αλλάζουν ώρες διδασκαλίας ως εξής:

  • Η «Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Προστασία» θα πραγματοποιείται την Τετάρτη 12:45 – 14.30 αντί 11.45-13.30.
  • Η «Υπόγεια Εκμετάλλευση Μεταλλείων» θα πραγματοποιείται την Τετάρτη 15:00 – 17.00 αντί 14.00 – 16.00.

Το επόμενο δίωρο παραμένει και για τα δύο μαθήματα όπως έχει ήδη αναρτηθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα.