ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 1ου εξαμήνου της Σχολής ότι τα κάτωθι μαθήματα  αλλάζουν ώρες διδασκαλίας ως εξής:

  • Η «Διαχρονική Εξέλιξη της Μεταλλευτικής & της Μεταλλουργίας » θα πραγματοποιείται την Παρασκευή 08:45 – 10.30 στο αμφ.01 αντί 10.45-12.30 που φαίνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Η διδασκαλία του μαθήματος «Φυσική Ι – Μηχανική» θα πραγματοποιείται την Παρασκευή 10:45 – 12.30 στο αμφ.01 αντί 08.45 – 10.30. Το δίωρο της Πέμπτης παραμένει όπως έχει ήδη αναρτηθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα.