ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την τραγική απώλεια του εργαζόμενου μηχανικού στο δυστύχημα  που συνέβη σε υπόγεια εκμετάλλευση στην περιοχή της Άμφισσας. Η πλήρης διακρίβωση και αξιολόγηση των συνθηκών του ατυχήματος και η ανάλυση των βασικών αιτιών πρέπει να αποτελέσει την άμεση προτεραιότητα, ώστε τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν να οδηγήσουν στην ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις της χώρας. Η ταύτιση του επαγγέλματος του μηχανικού μεταλλείων- μεταλλουργού ως «επικίνδυνου» επαγγέλματος δεν είναι μόνο λανθασμένη με βάση τις εξελίξεις στην επιστήμη και στην τεχνολογία, αλλά είναι και επικίνδυνη γιατί μπορεί να οδηγήσει σε παθητική στάση σε θέματα ασφάλειας ή ακόμη και σε συγκάλυψη τυχόν ευθυνών.