ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ” ΕΤΟΥΣ 2022

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα χορηγήσει από το κληροδότημα “Χρ. Γκανιώτη – Παπαγεώργη” μία υποτροφία σε οικονομικά αδύναμο άρρενα φοιτητή του ΕΜΠ καταγόμενο από ελληνικά νησιά, ηλικίας μέχρι 36 ετών, που εισήχθη στη Σχολή του κατά  το έτος 2022.

Download (PDF, 583KB)

Οι φοιτητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν την εν λόγω υποτροφία μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο protokollo@central.ntua.gr  έως και τις 08.03.2023 την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.