ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. κατά το ακαδ. έτος 2022-23, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων και την επικύρωσή της από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 23/01/2023) τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

       Όνομα Υποψήφιου             Μάθημα                          Βαθμολογητές / Βαθμολογία  
    1ος Βαθμολογητής 2οςΒαθμολογητής Μ.Ο.
   ΠΑΠ.Νεφ. Μαθηματικά 13 13 13

 

  Φυσική 15 15

 

    15

 

  Χημεία 13 11     12

 

     ΣΤΑΜ. Γεώργ. Μαθηματικά 12.5 12 12,25

 

  Φυσική 8 8 8

 

  Χημεία 20 18 19

 

      ΣΤΑΜΠ.Νικολ. Μαθηματικά 2 1    1,5

 

  Φυσική 3 3 3

 

  Χημεία 10 10 10

 

         ΘΕΟΔ.Μην. Φυσική 5 6 5.5

 

Επιτυχόντες είναι οι δύο πρώτοι υποψήφιοι. Η  πρώτη υποψήφια  συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 40 μονάδες (συγκέντρωσε πάνω από 10 μονάδες σε καθένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα). Ο δεύτερος υποψήφιος σε ένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα συγκέντρωσε 8 μονάδες, όμως σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.5α του Ν.4485/2017, επειδή η συνολική του βαθμολογία και στα τρία μαθήματα είναι 39,25 μονάδες και οι προβλεπόμενες θέσεις δεν έχουν καλυφθεί, βάση του ποσοστού εισακτέων, εισάγεται στη Σχολή.

Παρακαλούμε τους δύο υποψηφίους να καταθέσουν άμεσα στη Γραμματεία τα κάτωθι:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Αναλυτική βαθμολογία από το Τμήμα/ Σχολή προέλευσης
  • Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ