ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 06/02/2023

Οι εξετάσεις χειμερινών εξαμήνων που αναβλήθηκαν στις 06 Φεβρουαρίου 2023  θα διεξαχθούν  ως εξής:

  • Μηχ. Προπαρασκευή & Εμπλουτ. Μεταλ/των Ι (5ου εξαμ.)

Πέμπτη 09/02/2023 και ώρα 15:00μ.μ.

Κτ.Μετ.Αμφ.01,02 & αίθ.101,102

  • Κατεργασίες Χύτευσης και Διαμόρφωσης Μετάλλων (9ου εξαμ.)

Πέμπτη 09/02/2023 και ώρα 09:00π.μ.

Κτ.Μετ.Αίθ.203