ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Οι εγγραφές των εαρινών εξαμήνων 2ου, 4ου, 6ου, 8ου και 10ου για το ακαδ. έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 13.02.2023 έως 03.03.2023.

 Όσοι φοιτητές έχουν περατώσει την κανονική διάρκεια σπουδών (με κωδικό mm17…. 15… 14…και παλαιότερο) και συμμετέχουν στην επιπλέον εξεταστική των εαρινών μαθημάτων που διεξάγεται παράλληλα με την έναρξη των μαθημάτων και εκκρεμούν οι βαθμολογίες, μπορούν να δηλώνουν κανονικά τα μαθήματα και όταν περαστούν οι βαθμολογίες στο σύστημα, εάν υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός θα διαγραφεί η δήλωση από το σύστημα αυτόματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή των ανωτέρω φοιτητών του 10ου εξαμήνου και η δήλωση των μαθημάτων  που έγινε νωρίτερα ήταν προσωρινή και χρησιμοποιήθηκε μόνο για να συμπεριληφθούν οι φοιτητές στα δελτία βαθμολογίας της επιπλέον εξεταστικής που ακολουθεί. Επομένως θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να υποβάλλουν εκ νέου ηλεκτρονική εγγραφή.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου στη δήλωση των μαθημάτων της κατεύθυνσης. Να συμβουλευτούν  το νέο πρόγραμμα για τα μαθήματα που θα επιλέξουν στο 9ου εξάμηνο έτσι ώστε να πληρούν τους κανόνες του προγράμματος σπουδών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Για την ολοκλήρωση του 8ου και 9ου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές θα πρέπει να επιτύχουν σε πέντε (5) μαθήματα ανά εξάμηνο, συν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ στο 8ο εξάμηνο. Επομένως η δήλωση του 8ου εξαμήνου θα πρέπει να περιλαμβάνει 6 μαθήματα συνολικά μαζί με την Πρακτική Άσκηση ΙΙ.
  • Οι φοιτητές ολοκληρώνουν την παρακολούθηση των 10 μαθημάτων στο 8ο και 9ο εξάμηνο σπουδών, αφού παρακολουθήσουν και επιτύχουν σε πέντε (5) μαθήματα, κατ’ ελάχιστον, από την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Τα υπόλοιπα πέντε (5) μπορούν να τα επιλέγουν είτε από τη βασική κατεύθυνση επιλογής ή από τις άλλες κατευθύνσεις ή από τη δεξαμενή.