ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 10ης ΜΑΙΟΥ 2023

Σας  ενημερώνουμε ότι εν όψει της διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών της 10ης Μαΐου 2023 πρόκειται να δοθεί από τη Γραμματεία της Σχολής  σε εκπρόσωπο του Συλλόγου Φοιτητών της Σχολής κατάλογος που θα περιέχει απλά προσωπικά δεδομένα, ήτοι το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο όλων των εγγεγραμμένων φοιτητών/φοιτητριών της Σχολής προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εκλογικός κατάλογος για την προαναφερθείσα διαδικασία.

Παρακαλούμε  το αργότερο έως τις 30.4.2023 όσοι εκ των φοιτητών και φοιτητριών έχουν αντίρρηση στην συμπερίληψη των προσωπικών τους δεδομένων να το δηλώσουν αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την ιδρυματική τους διεύθυνση στο email: secretary@metal.ntua.gr. Η μη αποστολή μηνύματος είναι τεκμήριο αποδοχής της συμπερίληψης εκ μέρους του φοιτητή/φοιτήτριας.