Ενδεικτικό πρόγραμμα της περιοδείας 2023

Οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το καλοκαίρι του 2023 την Πρακτική Άσκηση Ι, παρακαλούνται να ενημερωθούν για το ενδεικτικό πρόγραμμα της περιοδείας 2023 στο ακόλουθο link: http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=40

Παρακαλούνται οι ομάδες να επιλέξουν μια διαδρομή από το ενδεικτικό πρόγραμμα και οι εκπρόσωποι των ομάδων να αποστείλουν ονομαστική κατάσταση των  μελών των ομάδων τους καθώς και την επιλογή της διαδρομής στο praktiki1@metal.ntua.gr έως τις 08/05/2023.

Προσοχή, η επιλογή μιας διαδρομής από δύο ομάδες δεν είναι δυνατή.

Σημειώνεται ότι όσοι φοιτητές εργάζονται μπορούν να επιλέξουν την διαδρομή 5. Η συγκεκριμένη ομάδα θα πραγματοποιήσει επισκέψεις σε φορείς, οι εγκαταστάσεις των οποίων βρίσκονται κοντά στο Νομό Αττικής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204 e mail praktiki1@metal.ntua.gr).

Αντώνης Πέππας
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΑ της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ