ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Από τη Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 27-04-2023) επελέγησαν οι κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:

  1. Αλιβιζάτου Αναστασία-Αντωνία
  2. Αλεξιάδου Όλγα
  3. Γεωργοπούλου Δέσποινα
  4. Δάφνος Ιωάννης
  5. Κοντοπίδης Ορέστης
  6. Παναγιωταρόπουλος Κων/νος-Στυλιανός
  7. Πάνιας Μάριος
  8. Toorajipour Ali

 

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 10-05-2023 Αίτηση Εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@metal.ntua.gr

Download (DOCX, 16KB)