ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ITACET, 12-13 Μαΐου 2023 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ WTC2023

Πρόσκληση συμμετοχής στο διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ITACET που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου WTC2023, στις 12-13 Μάϊου 2023, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών,  Ακαδημίας 7, Αθήνα.

ΙTACET Training Course | WTC 2023 | 12-13 May 2023
Athens Chamber of Commerce and Industry – Akadimias 7, Athina 106 71, Greece
Risk Management in Tunnelling and Underground Sustainable Solutions

Dear Colleague,
It is a great pleasure to invite you to WTC2023 Training course which is going to take place from Friday 12 May 2023 to Saturday 13 May 2023.
The course, titled “Risk management and sustainable underground solutions”, will be held in Athens Chamber of Commerce and Industry at Akadimias 7, Athens.
Is only a 6-minute walk from Syntagma metro station which you can reach by taking line 3 from Megaron Mousikis station outside the conference venue.
The theme of the 2-day course is chosen to cover two of the most representative challenges underground space believers need to address these days. Risks in tunnelling and underground space constructions often lead to disputes and claims. Hence clear recognition of the uncertainties, fair responsibilities allocation and sound on-site recognition procedures could not be more timely. Sustainability, on the other hand, needs to be part of underground space development and be taken into consideration throughout the planning, design, construction, and operation stages. Our speakers are underground space engineering experts from around the globe, so you have no choice but to join us in our 2-day ITACET course journey.
The speakers for the 2-day ITACET training course have been revealed, you can have a look and do not forget to register.