Τελικό πρόγραμμα Περιοδείας 2023

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το καλοκαίρι του 2023 την Πρακτική Άσκηση Ι, ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΑΙ στο ακόλουθο link: http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=40 το τελικό πρόγραμμα της περιοδείας 2023.

Αντώνης Πέππας
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΑ της Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ