ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ” ΚΑΙ “ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ” ΤΟΥ 5ου ΕΞΑΜ.


Η εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στη Μεταλλογνωσία» 5ου εξαμ. της Επαναληπτικής Περιόδου 2022-23, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 01/09/2023 και ώρα 12:00μ.μ. στα Αμφ. 01, 02 και στις αίθ.101, 102 του κτ. Μεταλλειολόγων αντί την Τρίτη 05/09/2023 που είχε αρχικά οριστεί.

Καθώς επίσης η εξέταση του μαθήματος «Διεργασίες Υψηλών Θερμοκρασιών» 5ου εξαμ. της Επαναληπτικής Περιόδου 2022-23, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05/09/2023 και ώρα 09:00π.μ. στο Αμφ. 01 και στις αίθ.101, 102 του κτ. Μεταλλειολόγων αντί την  Παρασκευή 01/09/2023 που είχε αρχικά οριστεί.

Ακολουθεί συνημμένα διορθωμένο το Πρόγραμμα.

Download (PDF, 147KB)