ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ” ΚΑΙ “ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ”

Η επαναληπτική εξέταση (παρουσιάσεις εργασιών) του μαθήματος “Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Ορυκτολογία”, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28.09.2023 11.00-13.00, στο Αναγνωστήριο (Αίθουσα 1.24) του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών.

Η επαναληπτική εξέταση (παρουσιάσεις εργασιών) του μαθήματος “Γεμολογία”, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28.09.2023 13.00-15.00, στο Αναγνωστήριο (Αίθουσα 1.24) του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της εξέτασης, παρακαλούνται οι φοιτητές που σκοπεύουν να παρουσιάσουν εργασία, να στείλουν email στη διδάσκουσα (maria@metal.ntua.gr).