Αυτοψία καθηγητών της Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών στις πληγείσες από την πλημμύρα περιοχές

Αυτοψία στον Παλαμά Καρδίτσας και σε άλλες πληγείσες από την πλημμύρα περιοχές (Σοφάδες, Κυψέλη, Πασχαλίτσα, και αλλού) πραγματοποίησαν οι καθηγητές της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών του ΕΜΠ κκ. Ι. Ζευγώλης (αναπληρωτής καθηγητής γεωτεχνικής μηχανικής), Α. Καλλιώρας (αναπληρωτής καθηγητής διαχείρισης υδατικών πόρων), και Π. Τσαγγαράτος (επίκουρος καθηγητής γεωπληροφορικής), την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου. Σκοπός της αυτοψίας ήταν η επί τόπου θεώρηση και καταγραφή θεμάτων και ζητημάτων που άπτονται των ειδικοτήτων τους και των επιστημονικών τους ενδιαφερόντων. Αν και τα νερά είχαν υποχωρήσει σε σχέση με τις πρώτες μέρες, οι εικόνες που καταγράφηκαν δεν περιγράφονται εύκολα. Η μαρτυρία της δύναμης της φύσης από κοντά αποτέλεσε μια έντονη υπενθύμιση της τρωτότητας των ανθρωπογενών δομών έναντι ακραίων φαινομένων και της ανάγκης οι κοινωνίες να επενδύσουν σε δομές υψηλής αναταξιμότητας. Η πρόληψη, ο έγκαιρος και σοβαρός σχεδιασμός, η οργάνωση, η ενημέρωση του κοινού και τελικώς η διαχείριση ακραίων φαινομένων βάσει εκπονημένων σχεδίων, πρέπει να αποτελεί μέλημα και σε μεγάλο βαθμό υποχρέωση των μηχανικών και επιστημόνων.