ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5ΟΥ ΚΑΙ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η διδασκαλία του μαθήματος “Φυσικοχημεία Στερεάς Κατάστασης” θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 15:00 – 17:00 στην αίθουσα 202 και όχι στην αίθουσα 204 που αρχικά είχε οριστεί.

Η διδασκαλία του μαθήματος “Αρχές Βιοτεχνολογίας – Εφαρμογές” θα πραγματοποιείται τη Δευτέρα 15:00 – 17:00 στο εργαστήριο επιστήμης και τεχνολογίας προστασίας του περιβάλλοντος (0.17) και όχι στην αίθουσα 202 που αρχικά είχε οριστεί. Την Παρασκευή η διδασκαλία παραμένει ως έχει στο ωρολόγιο πρόγραμμα.