ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 9ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η διδασκαλία του μαθήματος “Κονιομεταλλουργία & Τρισδιάστατη Εκτύπωση” θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 8:45 – 11:30 στην αίθουσα 203 και όχι στην αίθουσα 204 που αρχικά είχε οριστεί.

Η διδασκαλία του μαθήματος “Τεχνική Γεωλογία Μεταλλευτικών & Τεχνικών Έργων” θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 8:45 – 12:30 στην αίθουσα 25 του κτιρίου Χημικών Μηχανικών και όχι στην αίθουσα 203 που αρχικά είχε οριστεί.