ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 9ΟΥ ΕΞΑΜ. “ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ”

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Δευτερογενής Μεταλλουργία» του 9ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών έχει προγραμματισθεί για την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023, ολοήμερη επίσκεψη των φοιτητών που έχουν εγγραφεί στο μάθημα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ανακύκλωσης αλουμινίου «ΕΠΑΛΜΕ ΑΕ».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα Καθηγητή Άνθιμο Ξενίδη.