ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του ενάτου (9ου)  εξαμήνου της Σχολής μας, ότι όσον αφορά στην ανάθεση της Διπλωματικής Εργασίας για το χειμερινό εξάμηνο 2023-24, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επιλογή μαθήματος εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας είναι από 13 Nοεμβρίου έως 24 Νοεμβρίου 2023.

Στην αίτηση θα αναγράφονται τρία (3) μαθήματα κατά σειρά προτίμησης για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τα οποία θα πρέπει να τα έχετε διδαχθεί και να λάβετε προβιβάσιμο βαθμό.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη αίτηση (αφού προηγουμένως έρθετε σε επικοινωνία με τον Διδάσκοντα του μαθήματος εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας) και στη συνέχεια την αποστείλετε στο email της γραμματείας.

Στην πρώτη σας επιλογή θα πρέπει να αναφέρεται και το όνομα του διδάσκοντα που έχετε έρθει σε επικοινωνία.

Download (PDF, 202KB)