ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σε έλεγχο που έγινε στις δηλώσεις των φοιτητών που έκαναν εγγραφή για πρώτη φορά στο 7ο εξάμηνο παρατηρήθηκαν ελλείψεις στα μαθήματα που δηλώθηκαν όσον αφορά στις επιλογές του κορμού.

Για να πληρείται τις προϋποθέσεις του ΝΠΣ πρέπει να εξεταστείτε επιτυχώς σε 9 κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα κορμού σύμφωνα με τη διάρθρωση του παρακάτω πίνακα. Οι περισσότεροι φοιτητές είχατε ήδη περάσει στο 1ο και 2ο εξάμηνο υποχρεωτικά μαθήματα που στη συνέχεια έγιναν επιλογές κορμού. Επομένως κάντε έναν έλεγχο στις δηλώσεις σας και εάν έχετε κάποια απορία απευθυνθείτε στη Γραμματεία για πληροφορίες.

Αναλυτικά η διάρθρωση του ΝΠΣ (σύνολο 55 μαθήματα) για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου έχει ως εξής:

  • 33 Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (Δεν έχετε την υποχρέωση του μαθήματος «Οικονομικά για μηχανικούς» του 2ου εξαμήνου)
  • 9 κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (βλ.σχετικό πίνακα)
  • 2 Πρακτικές Ασκήσεις
  • 10 κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 8ου & 9ου εξαμήνου (5 επιλογές στο 8ο και 5 επιλογές στο 9ο) ΠΡΟΣΟΧΗ τα 5 από τα 10 μαθήματα πρέπει να ανήκουν στην κατεύθυνση που έχετε επιλέξει.
  • Διπλωματική εργασία

Download (PDF, 360KB)