ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13/τ.Α’/29.01.2019).

Download (PDF, 208KB)

Download (DOC, 37KB)