Ανακοίνωση της Κοσμητείας της Σχολής Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών

 

Αθήνα, 16.01.2024

Η Κοσμητεία της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ εκφράζει την επί της αρχής αντίθεσή της στην ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, υιοθετώντας την πάγια θέση της Συγκλήτου το Ιδρύματος, η οποία θεωρεί αδιαπραγμάτευτο το Δημόσιο – Αυτοδιοικούμενο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος που εγγυάται τη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία. Λόγω της βαρύνουσας σημασίας του θέματος, η ΣΜΜΜ θα τοποθετηθεί μέσω της Γ.Σ. που είναι και το πλέον κατάλληλο όργανο για τη διαμόρφωση συλλογικής άποψης, όταν ενημερωθεί επί του ακριβούς περιεχομένου του σχεδίου νόμου που προτίθεται να καταθέσει η κυβέρνηση.

Η Κοσμητεία της ΣΜΜΜ κατανοεί τις φοιτητικές κινητοποιήσεις ενάντια στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Αντιλαμβάνεται, επίσης, την αγωνία των φοιτητών και φοιτητριών της Σχολής για τη διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναφορικά με την εξεταστική περίοδο. Όπως και στο παρελθόν, όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των κινητοποιήσεων, η Γ.Σ. της ΣΜΜΜ θα συνεδριάσει προκειμένου να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωσή της.