ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2023-2024”

Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες στο Ίδρυμα και τις ήδη αναρτημένες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας 2023-2024», εγκρίνει την παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων έως την 29.01.2024 και ενημερώνει ότι οι φάκελοι θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΜΠ (Ισόγειο κτηρίου διοίκησης) ή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών: secretary@metal.ntua.gr.

Download (PDF, 966KB)