Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος RIS Internship για το 2024

Η πλατφόρμα κατάθεσης αίτησης για την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος EIT RawMaterials RIS-Internship έχει ανοίξει.

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως εταίρος του έργου RIS-Internship σας καλεί να υποβάλλετε την αίτησή σας.

Το RIS Internship συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες (του 4ου και 5ου έτους), καθώς και σε μεταπτυχιακούς σε προγράμματα ΔΠΜΣ ή άλλα προγράμματα Master, πριν την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους, να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση διάρκειας από 1 έως 3 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τις εταιρείες που συμμετέχουν στην ιστοσελίδα του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Ειρήνη Χριστοδούλου (Ε.Δι.Π.) στο christod@metal.ntua.gr.

τ. Καθ. Κατερίνα Αδαμ
Υπεύθυνη Προγράμματος RISInternship

Subscribe to our mailing list to get the latest news and updates!