ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Ακολουθεί πρόγραμμα παρουσιάσεων των Διπλωματικών εργασιών περιόδου Φεβρουαρίου 2024. Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα εξεταστούν να επικοινωνήσουν με τον επιβλέποντα της Διπλωματικής εργασίας για να ενημερωθούν για την ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της ΔΕ.

Οι ημερομηνίες παρουσιάσεων είναι από 26  Φεβρουαρίου έως 08 Μαρτίου 2024.

Download (PDF, 306KB)