ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2023-24

Oι εγγραφές των εαρινών εξαμήνων 2ου, 4ου, 6ου, 8ου και 10ου για το ακαδ. έτος 2023-24 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 26/02/2024 έως 10/03/2024 επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο http://www.central.ntua.gr/registrations.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου στη δήλωση των μαθημάτων της κατεύθυνσης. Να συμβουλευτούν  το νέο πρόγραμμα για τα μαθήματα που θα επιλέξουν στο 9ο εξάμηνο έτσι ώστε να πληρούν τους κανόνες του προγράμματος σπουδών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Για την ολοκλήρωση του 8ου και 9ου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές θα πρέπει να επιτύχουν σε πέντε (5) μαθήματα ανά εξάμηνο, συν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ στο 8ο εξάμηνο. Επομένως η δήλωση του 8ου εξαμήνου θα πρέπει να περιλαμβάνει 6 μαθήματα συνολικά μαζί με την Πρακτική Άσκηση ΙΙ.
Οι φοιτητές ολοκληρώνουν την παρακολούθηση των 10 μαθημάτων στο 8ο και 9ο εξάμηνο σπουδών, αφού παρακολουθήσουν και επιτύχουν σε πέντε (5) μαθήματα, κατ’ ελάχιστον, από την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Τα υπόλοιπα πέντε (5) μπορούν να τα επιλέγουν είτε από τη βασική κατεύθυνση επιλογής ή από τις άλλες κατευθύνσεις ή από τη δεξαμενή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατευθύνσεις θα δοθούν σε ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.