ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου, ώρα 14:30-15:30, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο 01 ενημέρωση των φοιτητών/φοιτητριών της Σχολής για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ από την υπεύθυνη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΕΜΠ και τους υπεύθυνους της Σχολής. Η παρουσία όλων των φοιτητών/φοιτητριών (που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2024) είναι πολύ σημαντική. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να ετοιμασθούν για υποβολή σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών στα συστήματα ΠΡΑΞΙΣ και ΑΤΛΑΣ έως τις 31 Μαρτίου, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

https://praktiki.ntua.gr/site/instructions.php

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δοθούν στη συνάντηση της Τετάρτης.