ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2023-24 (ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 6ΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Οι φοιτητές της Σχολής  που έχουν ολοκληρώσει την πενταετία δηλαδή περάτωσαν την κανονική φοίτηση σπουδών και έκαναν επανεγγραφή στο 10ο εξάμηνο με κωδικό (071) mm18….. ή παλαιότερο, έχουν τη δυνατότητα για μία επιπλέον εξεταστική στα χειμερινά μαθήματα που οφείλουν, το διάστημα 15/04-26/04 και 13/05-17/5.

Κριτήρια για τη συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις είναι, να έχουν επανεγγραφή στο 10ο εξάμηνο για το ακαδ.έτος 2023-24 (δηλαδή να είναι στο 6ο έτος σπουδών), να μην έχουν προβιβάσιμο βαθμό και να έχουν κάνει δήλωση συμμετοχής στη γραμματεία.

Για το λόγο αυτό καλούνται από Δευτέρα 01 έως  Κυριακή 07 Απριλίου 2024 να δηλώσουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών, τα χειμερινά  μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν μόνο μαθήματα που πραγματικά επιθυμούν να συμμετέχουν στην εν λόγω εξέταση και όχι όλα τα οφειλόμενα καθώς παρατηρείται το φαινόμενο να δηλώνονται μαθήματα και να μην παρουσιάζεται κανένας φοιτητής.