Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση Ι (Περιοδεία)

 

Οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το καλοκαίρι του 2024 την Πρακτική Άσκηση Ι (ΠΑ Ι), γνωστή και ως Περιοδεία, παρακαλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΠΑ Ι http://www.praktiki.metal.ntua.gr/ για την ενημέρωσή τους. Στην ιστοσελίδα δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για τη διεξαγωγή της Περιοδείας. Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στην ΠΑ Ι, οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθήσουν τα εξής στάδια:

A. Εγγραφή στο μάθημα ΠΑ Ι: προθεσμία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Γραμματείας της Σχολής

B. Εγγραφή στη βάση δεδομένων της Πρακτικής I: προθεσμία έως 12/04/2024

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-metal/ με τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την εγγραφή στα εκάστοτε εξάμηνα σπουδών εισέρχεστε στο πληροφοριακό σύστημα και πατάτε «Είσοδος με Ιδρυματικό Κωδικό»

Στην καρτέλα που εμφανίζεται θα πρέπει να καταχωρήσετε τον αριθμό ΑΜΚΑ, να ελέγξετε τα προ συμπληρωμένα στοιχεία και να συμπληρώσετε όλα τα υπόλοιπα υποχρεωτικά πεδία. Πατώντας το πεδίο «Καταχώρηση» ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής.

Σημείωση: Δικαίωμα εισαγωγής και εγγραφής στο σύστημα έχετε μόνο μια φορά. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που καταχωρήσατε επικοινωνείτε με το γραφείο της ΠΑΙ.

Γ.Yποβολή από τον φοιτητή των παρακάτω δικαιολογητικών

Για την υποβολή των δικαιολογητικών οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα του μαθήματος στο Helios και να αναρτήσουν εκεί, σε ένα αρχείο (μορφής pdf) με το ονοματεπώνυμό τους έως τις 15/04, τα εξής δικαιολογητικά:

Γ1. Βεβαίωση απογραφής ΕΦΚΑ – Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)

(Δείτε εδώ, εδώ και εδώ τα σχετικά υποδείγματα)

Η Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ εκδίδεται μόνο από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του φοιτητή. Όσοι φοιτητές διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) είτε γιατί είναι οι ίδιοι ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ είτε γιατί είναι ασφαλισμένοι μέσω των γονιών τους, μπορούν να υποβάλουν φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας, στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΑ και ο ΑΜΚΑ τους. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλουν τη βεβαίωση απογραφής που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του e-ΕΦΚΑ, εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες.

Προσοχή: Αν είστε ήδη ασφαλισμένοι σε άλλο ταμείο θα πρέπει και πάλι να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αλλάζετε ασφαλιστικό φορέα.

Γ2. Αντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Γ3. Έγγραφο στο οποίο να αναγράφονται το ΑΦΜ και η ΔΟΥ ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

Γ4. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού
(σε ηλεκτρονική μορφή)

Ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να είναι σε μία από τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA και EUROBANK. Πρώτος δικαιούχος του ενεργού λογαριασμού θα πρέπει να είναι ο φοιτητής. Η επιλογή της τράπεζας είναι ελεύθερη. Σημειώνεται, όμως, πως αν ο λογαριασμός είναι της Εθνικής Τράπεζας δεν θα υπάρχουν κρατήσεις κατά την κατάθεση της αποζημίωσης, ενώ σε άλλες τράπεζες ενδέχεται να υπάρξουν.
Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN.

Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός, θα πρέπει να ανοιχθεί νέος λογαριασμός με πρώτο όνομα αυτό του φοιτητή.

Γ5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας (σε ηλεκτρονική μορφή) του ανωτέρου τραπεζικού λογαριασμού ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN.

Οδηγίες ανάρτησης στο Helios:

Τα δικαιολογητικά Νο. 1, 2, 3 αναρτώνται ως ένα ενιαίο αρχείο μορφής pdf και τα δικαιολογητικά Νο, 4 και 5 αναρτώνται επίσης ως ένα ενιαίο αρχείο μορφής pdf.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204).

Αντώνης Πέππας
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΑ Ι της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ