ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ “ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥ” ΕΤΟΥΣ 2023

Το ΕΜΠ προκηρύσσει το “Βραβείο Γεωργίου και Λαμπρινής Μπενάρδου” για το έτος 2023, με ποσό διάθεσης ύψους 500,00 ευρώ, το οποίο θα χορηγηθεί σε φοιτητή/φοιτήτρια που εισήχθη στο ΕΜΠ κατά το κρινόμενο έτος και πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Download (PDF, 178KB)

Download (PDF, 163KB)