ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Σχετικά με τις προφορικές εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών της Σχολής, περιόδου Ιουνίου 2024 σας ενημερώνουμε τα εξής:

  • Λήξη προθεσμίας παράδοσης Διπλωματικών Εργασιών στις 28/06/24.
  • Λήξη προθεσμίας κατάθεσης του εγγράφου αποδοχής των Διπλωματικών Εργασιών στη Γραμματεία της Σχολής στις 05/07/24.
  • Προφορικές Εξετάσεις Διπλωματικών εργασιών από 15/07/24 έως 26/07/24.
  • Κατάθεση βαθμολογίας στις 26/07/24.