Απόκτηση ακαδημαϊκών αδειών χρήσης του λογισμικού tNavigator από την Rock Flow Dynamics

 

Η Σχολή Μεταλλειολόγων -Μεταλλουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μετά από συστηματική προσπάθεια και διαμεσολάβηση του Αναπλ. Καθηγητή κ. Βασίλη Γαγάνη, έλαβε πρόσφατα 10 ακαδημαϊκές άδειες χρήσης του λογισμικού tNavigator από την Rock Flow Dynamics (RFD) υπό τη μορφή δωρεάς (donation). Η συνολική αξία των αδειών φτάνει τα 4,002,000 USD ανά έτος και η διάρκεια της δωρεάς είναι 5 χρόνια. Το συγκεκριμένο λογισμικό αποτελεί σημείο αναφοράς στο χώρο της μελέτης της δυναμικής ρευστών των υπογείων ταμιευτήρων (παραγωγή υδρογονανθράκων, αποθήκευση υδρογονανθράκων/CO2/H2) και θα συνεισφέρει πολύ σημαντικά στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της Σχολής στα αντικείμενα της «Μηχανικής ταμιευτήρων υδρογονανθράκων» και «Γεωλογίας υδρογονανθράκων».