ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024-2025

Εκλογικοί κατάλογοι που αφορούν στην ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ στη Γ.Σ της Σχολής , για το ακαδ. έτος 2024-25, προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο και το Ο.Δ.Ε με απόφασή του αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα.

Download (PDF, 324KB)

Download (PDF, 325KB)