Συνάντηση Ενημέρωσης για την Περιοδεία 2024

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜ-ΜΜ) του ΕΜΠ, πρόκειται να εκπονήσουν τον Ιούλιο του 2024 την Πρακτική Άσκηση Ι, να παρευρεθούν στη συνάντηση ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 09/07/2024, στην αίθουσα 101 στις 10.30

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Επ. Καθ. Αντώνης Πέππας