ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ”

H εξέταση της “Αγγλικής Γλώσσας & Τεχνικής Ορολογίας” θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 αλλά στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, στις αίθουσες 23, 24 και όχι στην Σχολή ΜΜΜ.