ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ “Γ. & Ε. ΤΡΕΚΑ”

Επίδοση της οικονομικής ενίσχυσης από το κληροδότημα των “Υποτροφιών Γ. & Ε. Τρέκα” για το ακαδ. έτος 2023-24 στη φοιτήτρια της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών Γ. Κ. του Ι., καθώς πληροί τους όρους του εν λόγω Κληροδοτήματος.

Download (PDF, 169KB)