Αλλαγή ωρών διδασκαλίας ασκήσεων στο μάθημα ” Γεωλογία ΙΙ”

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 2ου εξαμήνου της Σχολής ότι οι ασκήσεις του μαθήματος «Γεωλογία ΙΙ» θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη ως εξής:

Α΄Τμήμα 13.30 – 15.00 στην αίθουσα 101

Β΄Τμήμα  15.15 – 16.45 στην αίθουσα 101