ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ” ΕΤΟΥΣ 2016

Απόφαση Συγκλήτου (συν. 17/3/2017) για τη χορήγηση της Υποτροφίας “Γκανιώτη-Παπαγεώργη” έτους 2016

σάρωση0038