Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Υποτροφίες Αριστείας εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Ερευνας στην Ελλάδα από το ΙΚΥ- Πρόγραμμα SIEMENS ακαδ. έτους 2015-16

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩς 8/5/2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατόπιν πλήθους αιτημάτων, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Παρασκευή 28 Απριλίου, έως την Δευτέρα 8 Μαïου (σφραγίδα ταχυρομείου) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εν δυνάμει υποψήφιους να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία.

                                      ———

Ο Πρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

 

 Κ. Αθανασίου

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.