Ενεργοποίηση νέου site Σχολής ΜΜΜ

Από τις αρχές Ιουνίου θα ενεργοποιηθεί το νέο site της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. Το περιεχόμενο του παλαιού site – που υπήρχε μέχρι τότε – όλες οι σελίδες. καθώς και οι πληροφορίες που είχαν δημοσιευτεί σε αυτό θα παραμείνουν ως έχουν χωρίς μεταβολή του περιεχομένου τους. Για να τις προσπελάσετε θα χρειαστεί να ακολουθήσετε το παρακάτω link: old-2017.metal.ntua.gr