Υπενθύμιση – Εξέταση μαθήματος “Μηχανική Προπαρασκευή και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων Ι”

Ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές και φοιτήτριες παλαιοτέρων εξαμήνων έχουν προαχθεί μόνο στο ένα τμήμα του μαθήματος «Μηχανική Προπαρασκευή και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων Ι» του 5ου εξαμήνου, οφείλουν να προαχθούν και στο άλλο τμήμα μέχρι και τις επαναληπτικές εξετάσεις της ακαδημαϊκής περιόδου 2016-17. Αν αποτύχουν να το κάνουν, από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θα εξεταστούν εκ νέου και στα δυο τμήματα του μαθήματος.

Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2016-17 και στα επόμενα, οι σπουδαστές του 5ου εξαμήνου που έχουν γραφτεί για πρώτη φορά να παρακολουθήσουν το παραπάνω μάθημα και λάβουν προβιβάσιμο βαθμό μόνο στο ένα τμήμα του μαθήματος, οφείλουν να προαχθούν και στο άλλο τμήμα μέχρι και τις επαναληπτικές εξετάσεις του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

 

Οι Διδάσκοντες