Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της υποτροφίας “Αθανάσιου Τσιτσέλη” ακαδ. έτους 2016-2017

Παράταση της  προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, λόγω μη προσέλευσης υποψηφίων,  για τη διεκδίκηση της Υποτροφίας “Α. Τσιτσέλη” ακαδ. έτους 2016-2017, στον διπλωματούχο της Σχολής Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών του ΕΜΠ που επιθυμεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή / και διδακτορικού τίτλου στο ΕΜΠ με αντικείμενο σπουδών που εμπίπτει στο χώρο της Ναυτικής Τεχνολογίας.

Βραβείο Α. Τσιτσέλη