Επείγουσα διευκρίνιση για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών

Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή στο  πλαίσιο με τίτλο  «Προσωπικά Στοιχεία Επιτυχόντα (Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ)», δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν πρωτού ολοκληρώσουν την εγγραφή τους  στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησής τους στο πλησιέστερο  ΚΕΠ. Δεν θα προβούν σε διορθώσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο πλαίσιο με τίτλο «Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων». Ο επιτυχών, αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων πλέον στοιχείων και ΜΟΝΟ τότε θα μπορεί να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

 

Εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Σχολής καθώς και το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως.