Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου έτους 2017-18 που αφορά στις προφορικές εξετάσεις στη διπλωματική εργασία περιόδου Οκτωβρίου 2017.

Ανακοινώνεται στους τελειόφοιτους της Σχολής, ότι oι ημερομηνίες διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων των διπλωματικών εργασιών της Σχολής, περιόδου Οκτωβρίου 2017 τροποποιούνται ως εξής:

  • 29.09.17 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών   εργασιών.
  • 06.10.17 Λήξη προθεσμίας κατάθεσης εγγράφου αποδοχής των διπλωματικών εργασιών από τον επιβλέποντα στη Γραμματεία.
  • 16.10.17 Έναρξη προφορικών εξετάσεων Δ.Ε.
  • 27.10.17 Λήξη προφορικών εξετάσεων Δ.Ε.
  • 30.10.17   Κατάθεση βαθμολογίας