Χειμερινό Σχολείο TOPSTARS 2017 για Υποψήφιους Διδάκτορες

Το TOPSTARS 2017 προσφέρει στους διδακτορικούς φοιτητές μια μοναδική ευκαιρία να αντιμετωπίσουν μια κοινωνική πρόκληση στο πλαίσιο των πρώτων υλών συνδυάζοντας την τεχνογνωσία με την εμπειρία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Το χειμερινό σχολείο θα εισαγάγει τους φοιτητές στην επιχειρηματική σκέψη και συμπεριφορά, στις διαδικασίες των επιχειρήσεων και της καινοτομίας, στο μάρκετινγκ επιχειρηματικών ευκαιριών υψηλής τεχνολογίας και στις τεχνικές παραγωγής επιχειρηματικών μοντέλων.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα PDF αρχεία:

Download (PDF, 532KB)

Download (PDF, 433KB)