Νέα Έκδοση της εφαρμογής SMME – Google Play

Ενημερώνονται οι χρήστες της εφαρμογής SMME της Σχολής, να ανατρέξουν στο Google Play και να κατεβάσουν την καινούργια έκδοση της εφαρμογής SMME^2 (για συσκευές συμβατές με Android) .

Η δημιουργία της νέας εφαρμογής (SMME^2) κρίθηκε σκόπιμη εξαιτίας της κατάργησης συγκριμένων εργαλείων που επέτρεπαν τη διάχυση της εφαρμογής. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει απαραίτητες διορθώσεις και προσθήκες και παρουσιάζεται ακόμα πιο γρήγορη και λιγότερη απαιτητική σε πόρους. Τέλος, περιλαμβάνει τα νέα στοιχεία για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18.

Συνίσταται η διαγραφή της προηγούμενης έκδοσης.