Αναπλήρωση Εργαστηρίου για το μάθημα «Μεταλλογνωσία Ι»

Ενημερώνονται οι σπουδαστές του 5ο εξαμήνου που έχουν εγγραφεί στο μάθημα «Μεταλλογνωσία Ι», ότι η αναπλήρωση του Εργαστηρίου της Τετάρτης 11 Οκτωβρίου, που δεν πραγματοποιήθηκε, θα γίνει την Δευτέρα 30/10/2017 (Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας 2.11, 2ος όροφος Σχολής ΜΜΜ) με ώρα έναρξης 16.00 (Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας 2.11, 2ος όροφος Σχολής ΜΜΜ).

Ο Διδάσκων
Γεώργιος Φούρλαρης
Καθηγητής Φυσικής Μεταλλουργίας
Διευθυντής Εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας