Έναρξη μαθήματος “Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα” 9ου Εξαμήνου.

Το μάθημα “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα” του 9ου Εξαμήνου, θα ξεκινήσει την Τρίτη 7/11/2017 αντί για Τρίτη 31/10/2017.  Θα γίνεται κάθε Τρίτη, 14:45-16:30 στο Κτ. ΧΜ Αιθ. 25.