Ανακοίνωση στους φοιτητές του 5ου και 7ου εξαμ. για την εκπόνηση Πρακτικής Ασκησης Ι και ΙΙ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 5ου και 7ου εξαμήνου ότι για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης Ι και ΙΙ αντίστοιχα το καλοκαίρι του 2018 θα δηλωθούν αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα της γραμματείας τα μαθήματα ως ανωτέρου εξαμήνου καθώς απαιτείται να συμπεριληφθούν στη δήλωση των μαθημάτων σας πριν την εκπόνηση τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Σχολής.