Ανακοίνωση για το μάθημα του 5ου εξαμήνου “Μεταλλογνωσία Ι”

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 δεν θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια του μαθήματος «Μεταλλογνωσίας Ι», λόγω εικοσιτετράωρης απεργίας του Μετρό.

Επίσης το μάθημα της θεωρίας του μαθήματος «Μεταλλογνωσίας Ι» της Τρίτης 21 Νοεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/11/2017 με ώρα έναρξης 14.45 (Αμφ. 02, Σχολής ΜΜΜ).

 Ο Διδάσκων

Γεώργιος Φούρλαρης